کد خبر:4328
تاریخ انتشار:۲۱ تير ۱۳۹۲

مختصری ازتاریخچه وزنه برداری شهرستان داراب

مسئولان بخوانند! / درد دل وزنه بردار پیشکسوت دارابی

در دهه های اخیر متاسفانه این رشته ی افتخارآفرین به دلایلی راه افول درپیش گرفت ورفته رفته چراغی که با خون دل ودرد ورنج زیادی روشن شده بود خاموش شد!

مختصری ازتاریخچه ی وزنه برداری در شهرستان داراب تقریبا بین دهه سی تا پنجاه،جوانان دارابی درمنزل به طور انفرادی و یا در دسته های دو تا سه نفره با وزنه های خودساخته که بیشتر ازگچ ویا سیمان وبعضی هم ازسنگ بود وجرم آن ها هم ازسی،چهل کیلوگرم تجاوزنمی کرد،استفاده می کردندوبیشترآن ها هم جرم وزنه را نمی دانستندوبه طور غیرعلمی با این وزنه های غیراستاندارد کار می کردند،به طوری که اغلب دچار عارضه هایی مثل دیسک کمرویا گردن می شدند ویا آنقدر افراطی بالاتنه کار می کردند که دیگر پاهایشان را ازیاد می بردند وبیشتر به فکر بزرگ کردن بازوها بودند که خود عوارضی درپی داشت.

خلاصه اینکه درابتدا روش کار اینطوربود که با پرس کردن،وزنه راچند باربدون نرمش وتکنیک بالای سربرده وبا نیروی جوانی پایین می آوردند.تا اینکه باپیشرفت علم وفناوری وپیدایش تلویزیون آگاهی آنها بیشترشده وبه فکرزیبایی اندام می افتند که گویا آسانتر وکم دردسرتراست.بدون اینکه بدانند این دورشته ی ورزشی باهم تفاوت دارند.

رفته رفته ابزار این رشته ی پرطرف داربیشترشد وچند دمبل کوچک و میز پرس سینه هم به این وزنه ها اضافه شد.تا اینکه سرانجام اداره تربیت بدنی داراب تشکیل واستادیوم ورزشی تختی واقع درخیابان برق با یک سالن ورزشی ساخته شد والحق که تا آنجا که امکان داشت وبنده به یاد دارم،امکانات نسبتا خوبی در اختیارما گذاشتند بطوریکه طولی نکشید که یک تیم وزنه برداری قوی در وزن های مختلف وچنانکه ذکرش خواهم کرد پدیدارگشت.

علاقه وپی گیری های مستمرجوانان بین دهه ی چهل،پنجاه در سال 1349باعث شد که رسما تیم وزنه برداری داراب شکل بگیرد وافتخار آفرینی هایی رشک انگیز در بین سایر رشته های ورزشی آن زمان درسطح استان وکشورگردد! این تیم در وزن های مختلف با سرپرستی جناب آقای سلیمان غضنفرپور که خود قبلا درمنزل کارکرده وتجربیاتی اندوخته بود،آغازبه کارکرد وسپس بعدازچند سال یک مربی دیگر باتحصیلات عالی ومدرک دانشگاهی به نام آقای یوسف موحدنژاد پا به عرصه نهاد وتیم را چند سالی رهبری کردند وافتخاراتی به کمک اعضای تیم آفریدند.

در دهه های اخیر متاسفانه این رشته ی افتخارآفرین به دلایلی راه افول درپیش گرفت ورفته رفته چراغی که با خون دل ودرد ورنج زیادی روشن شده بود خاموش شد!به طوریکه مثلا شهرستان مرودشت که درآن سال ها ازداراب خیلی عقب تربود،امروزه درسطح کشوروآسیا مطرح می باشد.ولی این رشته درداراب باوجود مراکز خصوصی متعدد جایش خالیست ودیگرآثاری ازاین رشته ی پرطرف دار وبا ظرفیت های بالاواستعدادهای زیاد ودرخشان وجود ندارد.

باشد که این تاریخچه یادآوری باشد برای مسئولان ودست اندرکاران ورزش،ورزش دوستان وجوانان امروز و آینده وادامه ی این رشته ی اصیل وپهلوانی وقهرمانی شهرستان داراب.ان شا الله غلامرضا ابوالفتحی

اخبار مرتبط

نظرات