کد خبر:4665
تاریخ انتشار:۲۳ شهريور ۱۳۹۲

کهن ترین روستای فارس همچنان درانزوا

چراغ گردشگری درروستای نوایگان خاموش است

گرچه روستای نوایگان دارای جاذبه های گردشگری وتاریخی متعددی است.اماهمچنان مهجورباقی مانده وتوجهی به آن نشده است.این روستا دارای اسامی چون نوکان نورایجان ونوایگان بوده است وقدیمی ترین آثارباستانی آن درضلع شرقی روستاقراردارد که به قلعه پیکان معروف است وباتوجه به آثاروسفال های کشف شده درمحل قدمت آن به دوره پیش ازتاریخ بازمیگردد.

بااینکه نوایگان عناوینی چون کهن ترین روستای فارس وماسوله جنوب کشور را ید ک می کشد ودرفهرست روستای هدف گردشگری هم قرار گرفته اماهمچنان ناشناخته و مهجور باقی مانده است. روستایی که در45 کیلومتری جنوب شرقی داراب واقع شده است وقدمتش به 1800 سال قبل بازمی گردد.

نوایگان در دره ای قرارگرفته که منازل آن درشیب کوهستان به گونه ای است که پشت بام خانه پاِئینی به منزله حیاط خانه بالاست.درواقع نوایگان روستایی پلکانی است وشباهت بسیاری به ماسوله دارد.امابه باوراکثرگردشگران وطبیعت گردها این روستا یکی ازمنحصربه فردترین روستاهای پلکانی ایران است زیرادرست درمقابل خانه های روستایی درطرف دیگردره باغ های سرسبزوزیباقرارداردکه جلوه های خاص به منطقه داده است.

 

 

گرچه روستای نوایگان دارای جاذبه های گردشگری وتاریخی متعددی است.اماهمچنان مهجورباقی مانده وتوجهی به آن نشده است.این روستا دارای اسامی چون نوکان نورایجان ونوایگان بوده است وقدیمی ترین آثارباستانی آن درضلع شرقی روستاقراردارد که به قلعه پیکان معروف است وباتوجه به آثاروسفال های کشف شده درمحل قدمت آن به دوره پیش ازتاریخ بازمیگردد.

این روستابه سرزمین گل انجیر بادام  گردوشهرت دارد ودرنزدیکی نوایگان مکان دیدنی وجود دارد که به آب بادام معروف است محلی که زمین های کشاورزی بسیاری درآن دیده می شود.

دراین رابطه دکتر محمد باقر مهاجر رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان داراب به خبرنگار سرویس گردشگری«خبرجنوب» گفت:سال گذشته دوروستای لایزنگان ونوایگان دراین شهرستان درفهرست روستاهای هدف گردشگری قرارگرفته اند اما متاسفانه جای گیری دراین فهرست هیچ مزیتی برای روستاهانداشت.

به گفته وی باوجود اینکه روستای نوایگان یکی ازمناطق خوش آب وهواودیدنی  درشهرستان داراب است ودرجاده شیرازـ داراب ـ بندرعباس واقع شده ومی تواند به یکی از مقصدهای مسافران تبدیل شود.امادرحال حاضردرانزوابه سرمی برد وتمامی قابلیت ها و  پتانسیل های  گردشگری آن نادیده گرفته شده است مهاجرادامه داد:ازآثارتاریخی وباستانی گرفته تاکوچه باغ های سنگفرش شده وخانه های پلکانی روستا همه وهمه جاذبه های منحصربه فردی است که همچنان ناشناخته باقی مانده اند.

این فعال حوزه میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان داراب اضافه کرد:هنوزدراین روستا به روش های سنتی ـ صنایع دستی وهنرهای بومی منطقه چون گبه ـ جاجیم وقالی بافته می شود.

وی برلزوم هرچه سریع ترمعرفی شدن این منطقه به عنوان یکی ازجاذبه های کردشگری استان تاکید کرد وگفت:قدیمی ترین بنای تاریخی روستامربوط به مسجدی است که درقرن دوم وبه سال183هجری قمری ساخته شده که هم اکنون بازسازی شده وکاربری دارد.

مهاجر درادامه ضمن انتقاد ازعملکرد برخی مسئولین فرهنگی واجرایی استان افزود:وعده های مسئولین درخصوص سازماندهی ومعرفی این روستا محقق نشده است ودرحال حاضرتنهاگردشگرانی که به شهرداراب سفرکنندووصف این روستا را بشنوند ترغیب می شوندازاین منطقه دیدن کنند درصورتی که می طلبدجاذبه های متعددطبیعی وطبیعی وتاریخی روستادربرنامه سفرگردشگران وپکیج های تبلیغاتی اقامتی مسافرتی جای گیرد.

منبع: روزنامه خبرجنوب  92/6/18

اخبار مرتبط

نظرات