کد خبر:5511
تاریخ انتشار:۲۴ اسفند ۱۳۹۲

درد دل/طنزنامه ی اهالی شکروئیه داراب

چه خوب است به اینها ندهیم وعده کشکی ، بله ...آری ...خودشان کشک که دارند همه ، پشم که دارند همه ...نکند وقتی میشیم مسئول بدهیم وعده بی شوق وعمل .

یکی از مخاطبان داراب آنلاین با نام "ابراهیم ارزاقی" متن طنز! زیر را جهت انتشار ارسال کرده است.

انقلاب  ما  بدست آمده از خون هزاران نفر از تازه جوانان رشید است.چه خوب است به شکرانه این نعمت پیروزی و فرخنده ، به این مردم بی ریب و ریا ،مردم با لطف وصفا ، مردم با مهر و وفا ، مروارید و لایگردو ، پشتکوهی و شکروئی بویژه...که ندارند یکی جاده لازم  که بیایند به داراب   و بیارند برامان کمکی مهر و محبت ، یا که ما گاه گداری  بیاییم گدارها      تا     ببینیم چقدر با حال وخوبند ... چه خوب است به اینها       ندهیم وعده کشکی ، بله ...آری ...خودشان کشک که دارند همه ، پشم که دارند همه ...نکند وقتی میشیم مسئول بدهیم وعده بی شوق وعمل . پس بیایید  زفلان حرف بدون عمل خویش پشیمان بشویم و همین الساعه  و الان بزنیم زنگ به دکتر ،که تویی یاور ماها که نماینده شهری و دهاتی ...تو ای دکتر      ماها       که  تو   کمسیون عمرانی و وارد به مسائل ، چرا جاده   ما    در جشن سی و پنجم انقلاب   اسلامی  ایران پر از چاله و چوله است     ، پر از پیچ وخم و بر سر راهش خطر مرگ کمین کرده  ؟ وتو به فریاد گره  کرده مشتان به هم پیوسته ما ببند چند  دقیقه یا  کمی گوش تا نگویند که او کرده فراموش چرا وعده خود را ...پس بیایید بیایید  به آرامش و آسایش این مردم محروم ، که هر لحظه به هر حال همه حاضر و در صحنه پیکار ، آماده جانبازی و ایثار و فداکاری در راه وطن بوده و از خدمت وکوشش  وایثار ندارند ابایی ، به جهان نیست چنین مردم با مهر صفایی و چنین مردم با عاطفه و لطف و وفایی ...

اهالی شکروئیه

اخبار مرتبط

نظرات