کد خبر:5777
تاریخ انتشار:۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

بمناسبت روز پدر؛

شعر «بابا» بالهجه شیرین مردم داراب

او که خیلی با صفا  و مهربون  هس  بوآمه

 او که  همتش به  قد  آسمون  هس  بوآمه

 او که مثل  کوه  همیشه  استوار و  پایداره

 بهترین  رفیق  و  یار و همزبون  هس  بوآمه

 او که دست نازنینش  پر  پینه  هست ودرد 

 قامتش  ا  زیر  کار  مثل  کمون  هس بوآمه

 شکم  گوشنه ی   ما  نگاه  دساش  میکنه

 او که  دائم  سر  کار  برای  نون هس بوآمه

 باوضو هست ونمازش سر وختش می خونه

 او که جاش تو مسجدو فکر اذون هس بوآمه

 صاحب  کمــــال  و  دریـــای  بــــزرگ  همته

 او  که  غیرتش  شبیه  پهلوون   هس بوآمه

 اوکه غرق شادیه وختی که من دلم خوشه

 اشک شوقش مث دریاچه روون هس بوآمه

 اوکه وختی ناخوشم مثل بخاری می سوزه

 غم وغصش  اً  زمین  تا آسمون هس بوآمه

 مطمئن  باش  که  رفیق  با وفا خیلی کمه

 او که باوفا  تو  این  دور و  زمون هس بوآمه

 گوش بکن حرف "وزین پور" که صراحتاً میگه

 او که قدر و ارزشش خیلی گرون هس بوآمه

          ×××احمدوزین پور×××

اخبار مرتبط

نظرات