کد خبر:5917
تاریخ انتشار:۲۰ خرداد ۱۳۹۳

دینار طلای دارابگرد زینت بخش گالری های هنری آمریکا

در میان سکه های موزه مورد نظر تعداد 36 عدد سکه ضرب شده در دارابگرد می باشد که مطابق شناسنامه های منتشر شده 35 عدد از سکه ها، درهم و از جنس نقره و یک عدد از آنها نیز دیناری از جنس طلا می باشد.

جلیل سلمان - انجمن مسکوکات آمریکا ( ANS ) یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در شهر نیویورک است که دارای زیر مجموعه های بسیار متنوعی از آثار تاریخی و فرهنگی کشورهای مختلف جهان می باشد .

از جمله بخش های بسیار قابل توجه موجود در آن، موزه سکه شناسی می باشد که دارای سکه های ارزشمندی از دوران مختلف تاریخی است.

در میان سکه های موزه مورد نظر تعداد 36 عدد سکه ضرب شده در دارابگرد می باشد که مطابق شناسنامه های منتشر شده 35 عدد از سکه ها، درهم و  از جنس نقره و یک عدد از آنها نیز دیناری  از جنس طلا می باشد.

این دینار طلا با وزن 3.924 متعلق به دوران سلاجقه بزرگ (محمودII) است که پشت و روی آن مزین به  طرح "لا اله الا الله" و "محمد رسول الله"  بوده و  متعلق به آلبوم 1688 این موسسه می باشد.

این انجمن دارای سه بیس (Base) اصلی کتابخانه، مجموعه های هنری و بخش مستندات است که در این میان مجلات مرتبط با سکه شناسی آن نیز قابل توجه می باشد.

نظرات