کد خبر:6304
تاریخ انتشار:۶ شهريور ۱۳۹۳

سید جعفر کشفی؛حکیم نامدار قرن سیزدهم هجری

او در داراب گرد فارس به دنیا آمد و در بروجرد ساکن شده و در حالی که" دوازده" عنوان کتاب به فارسی و عربی از او باقی مانده بود در همانجا به سال 1267-1850 میلادی-از دنیا رفت.

سید جعفربن ابی اسحاق موسوی از حکیمان قرن سیزدهم هجری است.وی در داراب گرد فارس به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات در بروجرد ساکن گردید و در حالی که "هشت" عنوان کتاب به فارسی و عربی از او باقی ماند در همانجا به سال 1267 هجری در 78 سالگی زندگی را بدرود گفت.

 

فهرست آثار او بشرح ذیل است:

 

اجابه المضطرین فی اصول الدین و بعضی فروعه و الاخلاق الکریمه، پیرامون مسائل عرفانی که در هند و ایران به چاپ رسیده است.ارجوزه فی الکلام-ارجوزه فی المنطق –ارجوزه فی النحو-برق و شرق که شرق و غرب نیز گویند-البلد الامین، منظومه ای است در اصول عقائد-تحفه الملوک فی السیر و السلوک-کتابی است در عقل و جهل و تعدیل قوای آنها و آن را به پارسی به نام فتحعلی شاه قاجار تالیف کرده است.سنا برق.

(منبع: ریحانه الادب تالیف محمد علی مدرس-جلد پنجم-صفحه 60-61)

 

«هانری کوربن» درباره سید جعفر کشفی می نویسد:

"این اندیشمند اصیلی که پیوندی نیز با مکتب شیخی دارد، جایگاه خاصی دارد.

آثار او نماینده بارز دل مشغولی های حکمای ایران در سده(سیزدهم هجری-نوزدهم میلادی) است.

سید جعفر کشفی از تبار امام هفتم امام موسی کاظم(ع)-183 هجری-بود.

او در داراب گرد فارس به دنیا آمد و در بروجرد ساکن شده و در حالی که" دوازده" عنوان کتاب به فارسی و عربی از او باقی مانده بود در همانجا به سال 1267-1850 میلادی-از دنیا رفت.

کتاب «تحفه الملوک» وی به درخواست یکی از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه یعنی شاهزاده محمد تقی میراز نوشت.

این اثر دارای دو مجلد است.نخستین مجلد از سه کتاب فراهم آمده که به ترتیب از ماهیت عقل، یعنی صادر اول که همان روح است ، مظاهر هر عقل و اتصال آن با موجودات و اثرات و خواص و نشانه های عقل بحث می کند.

مجلد دوم در کلیات حکمت نظری و حکمت تاریخ بحث می کند و دو مجلد مجموعه ای را تشکیل می دهد که تحریر آن به فارسی بسیار با معناست.

نظامِ جعفر کشفی با تکیه بر متنهای سنتی شیعی درباره عقل و به ویژه حدیث اول و چهاردهم کتاب العقل اصول کافی کلینی تدوین شده است."

-*-*-*-*-*-*-*

برگرفته از کتاب: دانشمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجار-پژوهش و نگارش از عبدالرفیع حقیقت-صفحات 572 الی 573

اخبار مرتبط

نظرات