کد خبر:7396
تاریخ انتشار:۴ اسفند ۱۳۹۳

مکاتبات قوام الملک والی فارس به کدخدای نوایگان در بیش از 100 سال پیش

قوام الملک والی (استاندار) فارس در بیش از 100 سال پیش نامه های زیر را به مرحوم «جواد انصاری» کدخدای وقت نوایگان ارسال کرده است که برای اولین بار در داراب آنلاین منتشر می شود.

اخبار مرتبط

نظرات