کد خبر:7411
تاریخ انتشار:۶ اسفند ۱۳۹۳

شعر «دل بیچاره» با لهجه مردم داراب

شهر "دل بیچاره" با لهجه دارابی آخرین اثر احمد وزین پور شاعر خوش ذوق دارابی است که در ادامه می آید.

دل بیچاره

مِث  پیش َرس  اومدی  ریشه  داوندی تِی دلُم

عشقت از  روز  اَزل  فـوری  خاوندی  تِی دلَم

وختی فهمیدی که من، ساده وبی زبون هَسَم 

شیشه ی  آوو  لیمویی  فِرتی  شُوکُوندی  تی دلم

دَربَـدر  دنبال  ضربه زدن  و بـوُنـه  بـودی

عید نوروز   بِز زَردو   واسَلــوُندی  تی دلم

هرجا عَیش وعروسی بود اونجا حاضر میشدی

هرچی  غصه ی   دنیا بود   می چپوندی  تی دلم

نون ظهرت ، مرغ بریون  بود و صوب  کله پاچه

شاوو روز مثل جوغَن کشک می ساوندی تی دلم

رو  درخت  دل  تو  قُمری  و کُلکُلاتی  بود

بوف کور  هی  می گرفتی  می پروندی  تی دلم

عاقبت  مثل  خوره  باید  واویلا  بزنی

که یادت بیاد  چقَد غَم  می نشوندی  تی دلم

میدونم  "آه وزین پور" تَشِ   جوُنت  میزنه

بسکه شَطا  بودی بادبودک  پُوکُوندی تی دلم.

احمد وزین پور

معنی لغات واصطلاحات:

مث:مثل    /     فرتی:آنی،فوری      / صوب:صبح /       کلکلاتی :نام نوعی پرنده است.

بونه:بهانه     /   بز زردو:زنبور زردرنگ     /شاوو روز: شب وروز    /   بادبودک :بادکنک.           

واسلوندی:تحریک کردی       /               جوغن : هاون          شطا : پرسرو صدا

اخبار مرتبط

نظرات