کد خبر:8459
تاریخ انتشار:۶ تير ۱۳۹۶

قاسم پور فرماندار داراب:

سایت دفن زباله نوایگان از اول غیرکارشناسی و غیرفنی بوده است

مساله بازيافت هم توسط كارگروه و شهرداريها در دست پيگيري است .از افراد توانمند و فعالين بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري دعوت بعمل مي آيد.

فرماندار داراب در گفتگویی که در فضای مجازی منتشر شده است پیگیری کنندگان سایت دفن زباله را عده اي بيكار خواند که شب و روز به بحث زباله دامن مي زنند.
وی گفت: اینها عمران و آباداني را رها كرده و فقط زباله را مطرح ميكنند.اگر سرمايه گذار هستید بسم الله و اگر نيستيد جوسازي نكنيد، تحريك نكنيد ،با نشر اكاذيب و تشويش اذهان ،اختلاف ايجاد نكنيد.

-تاکید بر غیر کارشناسی بودن سایت دفن زباله داراب و جنت شهر در نوایگان

وی تاکید کرد:مکان سايت شهرک غدیر نوایگان از ابتدا غير كارشناسي انتخاب شده و امكان دفن فني و اصولي زباله در آنجا وجود ندارد. تصميم بر جابجايي گرفته شده و همه اعضا كارگروه پسماند هم بر جابجايي متفق هستند. وی افزود: بودجه خوبي براي هزينه كرد در سايت زباله به حساب شهرداري واريز شده دليلي ندارد در سايت غدير هزينه شود و بعد با فشار ومخالفت مردم جابجا شود. وی در خصوص نقطه جديد گفت: قبلا اعلام كرديم براي هيچكدام از روستاهاي داراب مزاحمت و مشكلي ايجاد نخواهد شد نه براي فسارود و نه براي جايي ديگر ،باز عده اي در فسارود خوراك شب و روزشان شده اين بحث. نگراني فسارود تخليه در سايت كرسيا بود كه بعضي ها اميدوار بودند تصميم ما بر اين باشد و از اين موضوع براي منافع جناحي خود بهره ببرند .اين نقطه به تاييد نهايي كارگروه نرسيد. محلهاي ديگر ،اطراف پتروشيمي ،دولت آباد ،درنگانه ،سايت قبلي زين آباد هم هر كدام بدلايل منطقي و اصولي مورد مخالفت قرار گرفت و انتخاب نشد.تا محلي به تاييد همه ادارات ذيربط نرسد و ملاحظات بهداشتي ،زيست محيطي ،منابع آب و ...رعايت نشود در نظر گرفته نميشود.

-مرز داراب و فسا برای سایت جدید انتخاب شده است

وی گفت:آخرين گزينه انتخاب شده به هيچكدام از روستاهاي ما نزديك نيست و حداقل فاصله با نزديكترين روستاي ما بيش از ده كيلومتر است و مورد تاييد كارگروه پسماند، اين مكان، بعد از سيمان و در مرز داراب و فسا واقع است .محيط زيست براي ايجاد سايت زباله فاصله يك و نيم كيلومتر را مطرح ميكند .باز برخي ها با ايرادهاي بني اسراييلي ميگويند چون به حوزه فسا نزديك شديد و ما هم فسارود هستيم بنابراين كارشناسي نيست و ما مخالفيم. هيچ دليل قانوني و منطقي براي مخالفت مردم داراب در اين محل وجود ندارد .نقطه جديد هيچ ارتباطي با فسارود ندارد .زباله هاي شهر با برنامه ريزي انجام شده توسط شورا و شهردار محترم ،به روال گذشته و روزانه توسط كارگران زحمتكش شهرداري جمع آوري ميشودو مشكلي از اين بابت وجود ندارد ،عده اي كه خود روزانه در شهر داراب زباله توليد ميكنند ،كار و كسب و زند گيشان در داراب است و از شهر خدمات ميگيرند ،با تخليه زباله در چند كيلومتري زادگاهشان مخالفت ميكنند.اين حرفها را مطرح كردن ،حرف درستي نيست حرف منطقي نيست .،بدنبال همدلي و هم افزايي باشيم .شهر داراب فسارود است و فسارود ،داراب .تفاوتي وجود ندارد .مردم عزيز همه مناطق بايد متحد و منسجم براي توسعه و پيشرفت شهرستان حركت كنند ، كمك كنند .عقب ماندگيهاي گذشته داراب به اين شكل و با دامن زدن به اختلافات جبران نميشود.شهري روستايي كردن فرهنگ غلطي است و مانع توسعه ميشود .اين قدر بدنبال جدايي داراب و فسارود نباشيم .

-نماینده مردم نقشی در جابجایی سایت زباله ندارد

وی افزود:نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي هيچ نقشي در اصل جابجايي و انتخاب محل جديد نداشته و ندارد .صرفا توسط كارگروه مربوطه دنبال و تصميم گيري شده ،متهم كردن ايشان به دخالت در جابجايي و گزينش مكان جديد بي دليل است. بحث جابجايي سايت زباله حتي قبل از اعلام كانديداتوري ايشان مطرح و با دادن مهلت به شهرداريها تصميم گيري شده بود . بي انصافي هم حدي دارد .تفرقه ايجاد نكنيم ،فساد نكنيم ،البته افراد مخل نظم و امنيت و آرامش عمومي شناسايي شده اند و مطابق قانون با آنها برخورد ميشود .مساله بازيافت هم توسط كارگروه و شهرداريها در دست پيگيري است .از افراد توانمند و فعالين بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري دعوت بعمل مي آيد.

اخبار مرتبط

نظرات