کد خبر:8471
تاریخ انتشار:۱۶ تير ۱۳۹۶

امام جمعه جنت:

باورمان نمی شد که مدیران ارشد شهرستان به جای پاسخگو بودن توهین، تخریب و تهمت را در پیش بگیرند

تا روزی که خسروی امام جمعه جنت است یقه شمارا محکم گرفته تا مشکلات مردم حل کنید.

به گزارش خبرنگار  داراب آنلاین، حجت الاسلام خسروی امام جمعه جنت شهر در خطبه های این هفته گفت: تصاویر و مواضعی که این روزها از برخی مسئولین شهرستان داراب در دنیای مجازی و دنیای واقعی می چرخد حکایت از چهره های برافروخته و خشمناکی می کند که با ابرو های بالا انداخته و دست های رها شده از پیگیری و بیان مطالبات به حق مردم جنت توسط ائمه جمعه ناراحت اند.

وی افزود: ما در خطبه های نماز عید فطر چهار مشکل اساسی شهر را همراه باتشکر از مسئولین، مطرح و از مسئولین درخواست رفع این مشکلات را داشتیم اما متاسفانه باورمان نمی شد که مدیران ارشد شهرستان به جای پاسخگو بودن توهین، تخریب و تهمت را در پیش بگیرند.

خسروی گفت: دلیل چنین عکس العملی برای ما و همه ی مردم روشن است چرا که از یک طرف دست آقایان از تولید و اشتغال خالی است و بواسطه مدیریت آنها، داراب با بیشترین آمار فقر و بیکاری و زندانی و پرونده های دادگستری در چند سال اخیر مواجه شده است که دادستان محترم هم اشاره کرده اند؛
لذابرای منحرف کردن ذهن مردم از چنین معظلاتی، چنین هجمه می کنند.

امام جمعه جنت شهر گفت: از طرف دیگر به زمان انتصابات و انتقالات در دولت دوازدهم نزدیک می شویم و عده ای از مدیران ارشد برای حفظ صندلی و یا ارتقا پست مدیریت مجبورند برای دولت خوش رقصی کرده تا شاید اگر برای مردم آبی ندارد برای آنان نانی داشته باشد.

وی تاکید کرد: بنابراین به آقایان عرض می کنیم که برای ارتقا مدیریتشان نیازی نبود این همه توهین وتخریب رادر پیش بگیرند اگر لایق باشند ما خودمان زبان واسطه می شویم تا به آن صندلی مورد علاقه شان برسند.

وی گفت: این گونه مواضع در قبال بیان مشکلات مردم بوی سلطنت طلبی و قدرت طلبی می دهد و در شأن شما نبود. آقایان گفته اندخدمات گسترده ای درشهر جنت صورت گرفته، خدماتی کجا بود که گسترده باشد؟شمابرای مابیمارستان ساخته اید؟درمانگاه ساخته اید؟مدرسه ساخته اید؟جاده ای 14کیلومتر که 40 ماه در حال ساخت است دارد.شماچه کارتولیدی واشتغال زائی انجام داده ایدکه گسترده است؟

وی ادامه داد: می گویندبخشدارجنت ارزیابی شده ومردم راضی هستند. عزیزمن ازکدام مردم صحبت می کنید؟خوب بیاییدبین مردم سوال کنید. حدود6ماه ازانتصاب بخشداری ما می گذرد شما باید پاسخ دهید که چه کرده است برای مردم؟بواسطه ناتوانی بخشدارجنت،دفترامام جمعه شده محل رفع معظلات کشاورزان وباغداران وروستائیان وبینوایان وقبوض برق وآب وگاز.

وی تاکید کرد: می گویند هرکس به وظیفه خودش عمل کند.شما راست می گویید تقصیر ماست که برای سرپوش گذاشتن بر کاستی ها وضعف های شما،بایدبیمارستان ودرمانگاه ومدرسه و...بسازیم. اگرنبودکمک وهمراهی این مردم وخیرین وائمه جمعه، دست شماخالی بود و چیزی بعنوان عمران درشهرستان داراب نداشتید، حال ماکه وظیفه ای نداشتیم شدیم متهم وشماشدید مدعی! شمابایدبردست این مردم جنت بوسه بزنیدنه سنگ.

خسروی گفت 40ماه ازساخت جاده داراب به جنت می گذرد وهرچندوقت یک بارفرزندان 10ساله و18ساله و20ساله و30ساله و باخانواده وبادو فرزند، را ازدست می دهیم، چراشمامسئولین فریادی نمی زنید؟چرااعتراضی نمی کنید؟چراخون عزیزانمان برای شمابی ارزش شده صبروتحمل مردم جنت هم حدی دارد. ازاین تحمل سوء استفاده نکنید و جاده راتمام کنیدوالا ما به موقع،انقلابی،سخت وباتکیه برحقوق شهروندی خودتان،اقدام خواهیم کرد.

وی گفت: آقایان می گویند؛بیان مطالبات مردم از تریبون مخالفت بادولت است به آقایان عرض میکنم که اگربیان مطالبات ومشکلات مردم مخالفت بادولت است،بنده مخالف دولتم وبه این مخالفت افتخارمی کنم.

وی افزود: ماهرجا دولت کاری برای مردم انجام داده ازآقایان تشکرکردیم وعملا باهمکاری خیرین به کمک دولت آمدیم اماتاسف که آقایان بااین گونه مواضع ناصحیح دل های خیرین ومردم راسرد و برای دولت دشمن تراشی می کنندوباعث تضعیف دولت می شوند.

وی خطاب به مسئولین گفت: تاروزی که خسروی امام جمعه جنت است یقه شمارا محکم گرفته و رها نخواهد کردتا حق مردم جنت راپرداخته ومشکلاتشان راحل کنید.

وی گفت: درپایان به آقایان توصیه می کنیم مواد ۱۹، ۲۴، ۲۸ از حقوق شهروندی که خود دولت تدبیر و امید تدوین نموده است مطالعه کنند دراین موادآمده است که:

《حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که از نظرات مخالفین و منتقدین استقبال نمایند و از حق شهروندان است که حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر و نصیحت درباره ی نهادهای عمومی برخورددار باشند و دولت موظف به ترویج فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و مداراست》

وی گفت: شماکه ذاتا وکیل الدوله هستید،نماینده مردم هم حامی دولت، اجازه بدهیدتاائمه جمعه وشوراها،حامی مردم بمانند این حق ماوازاختیارات وآزادی ماست وضرری برای شماندارد،البته اگرمارامتهم به مخالفت بادولت نکنیدوخشمگین نشوید.

اخبار مرتبط

نظرات