کد خبر:8546
تاریخ انتشار:۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مجری طرح تصفیه خانه آبرسانی سد رودبال:

فاز اول تصفیه‌خانه آب شهرهای داراب وزرین دشت آماده بهره‌برداری است

حسن معاونی مجری طرح تصفیه خانه آبرسانی سد رودبال اظهارداشت: تأمین آب خام این تصفیه خانه به میزان 860 لیتر در ثانیه از مخزن سد رودبال در فاصله 10 کیلومتری صورت می‌پذیرد و پس از تصفیه به مخزن 5 هزار متر مکعبی در فاصله 10 کیلومتری منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار داراب آنلاین، فاز اول تصفیه خانه آب شهرهای داراب، جنت شهر، زرین دشت و روستاهای مجاور با هدف تصفیه آب به میزان 860 لیتر در ثانیه معادل 18 میلیون مترمکعب در سال آماده بهره برداری شد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مجری طرح تصفیه خانه آبرسانی به شهرهای داراب، زرین دشت، جنت شهر و روستاهای مجاور در این باره افزود: این تصفیه خانه یکی از تصفیه خانه‌های به روز بوده که با سیستم‌های تصفیه، هوادهی، سخت گیری، فیلتراسیون، گندزدایی وذخیره سازی ساخته شده است.

حسن معاونی اظهارداشت: تأمین آب خام این تصفیه خانه به میزان 860 لیتر در ثانیه از مخزن سد رودبال در فاصله 10 کیلومتری صورت می‌پذیرد و پس از تصفیه به مخزن 5 هزار متر مکعبی در فاصله 10 کیلومتری منتقل می‌شود.

مجری طرح تصفیه خانه آبرسانی به شهرهای داراب، زرین دشت، جنت شهر و روستاهای مجاور گفت: از آنجا که تأمین آب شرب شهرها وروستاها ازمنابع زیرزمینی زیاد قابل اطمینان نیست لذا برای افزایش ضریب اطمینان باید رویکرد استفاده از آب‌های سطحی مدنظر قرار داد.

معاونی گفت: در اجرای این پروژه ارزش گذاری اقتصاد آب با رعایت ملاحظات اجتماعی امنیتی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف دیده شده است.

طرح آبرسانی به شهرهای داراب، زرین‌دشت، جنت شهر و روستاهای مجاور در دو بخش مجزا اجرا می‌شود: بخش اول اجرای خط لوله به طول 20 کیلومتر از سد رودبال تا ابتدای شهر داراب و از داراب به جنت شهر به طول 15 کیلومتر و همچنین از شهر داراب تازرین دشت به طول 72 کیلومتر اجرا می‌شود.

بخش دوم احداث تصفیه خانه شامل: تصفیه و آماده کردن آب شرب برای انتقال و مصرف در شهرها وروستاهای هدف است که هم اکنون سازه‌های فرآیندی شامل زلال سازها، اختلاط سریع، مخزن آب پاک، مخزن کلروفریک، مخزن بازیافت، هوادهی، تانک‌های تغلیظ و فیلتر به همراه ساختمان‌های جنبی موردنیاز مجموعه آماده بهره برداری می‌باشد.

بهره برداری تصفیه خانه در دو مرحله صورت می پذیرد که مرحله اول آبرسانی به میزان 150 لیتر در ثانیه آب تصفیه شده تأمین کسری آب شرب شهر داراب که آماده بهره برداری است. برای اجرای فاز اول تصفیه خانه تا کنون 200 میلیارد ریال هزینه شده است که در صورت تأمین نقدینگی فاز دوم پروژه تعیین تکلیف می‌شود.

اخبار مرتبط

نظرات